Presentaties 'Open voor beslissers' online

Op de pagina Sprekers zijn de presentaties van de sprekers beschikbaar (in PDF-formaat).


 

Seminar Open voor beslissers

Zernikeborg

Vanaf 1 januari 2010 geldt voor de gehele publieke en semi-publieke sector het kabinetsplankabinetsplan(pdf) ‘Nederland Open in Verbinding’. Dat plan moet zorgen voor een beter gebruik van ICT door alle organisaties met een dienende functie in de samenleving: overheden, waterschappen, de gezondheidzorg, het onderwijs van primair tot hoog en universitair, om enkele sectoren te noemen. Beter betekent dienstbaarder, economischer, duurzamer, democratischer.

De Nederlandse (semi-)publieke sector beslaat een groot deel van het maatschappelijke en economische leven. Volgens het CBS is de sector goed voor maar liefst 22% van het bruto binnenlands product en 27% van alle werkgelegenheid. Die kolossale omvang illustreert welk een enorm effect het kabinetsplan zal krijgen op (semi-)publieke organisaties en de werkrelaties die zij onderling en met andere partijen hebben.

Open standaarden

Het kabinetsplan kent twee hoofdlijnen. De eerste betreft open ICT-standaarden; de tweede  open source software. De bijeenkomst ‘Open voor beslissers’ behandelt de eerste hoofdlijn: open standaarden. Waarom zijn ze zo belangrijk, wanneer ze te gebruiken en hoe? Welke beleidsoverwegingen spelen daarbij een rol? En wie kan zonodig assistentie verlenen bij het in gebruik nemen?

Staatssecretatis Heemskerk

Bestemd voor

De bijeenkomst is bestemd voor beslissers in de publieke sector die (mede)verantwoordelijk zijn voor het ICT-beleid: gedeputeerden, wethouders, hoofden ICT-afdeling, beleidsadviseurs, hoofden van onderwijsopleidingen, directeuren van zorg- en welzijnsinstellingen, ICT-woordvoerders van politieke partijen.

Organisatie

De Rijksuniversiteit Groningen, het programmabureau Nederland Open in Verbinding, Uitgeverij Media Update en kennis- en organisatiebureau Q-modus hebben de handen ineen geslagen voor de organisatie van deze bijzondere bijeenkomst. Daarbij gesteund door  de besturen van de provincie en de gemeente Groningen.

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Valid XHTML and CSS.