Voorprogramma

11:30 - 12:15 uur Fabrice Mous Bestuurslid van OpenDoc Society. Een kernpunt van het overheidsbeleid is het gebruik van open standaarden voor documenten. In deze presentatie gaat Fabrice Mous in op - en nuanceert hij - nut en noodzaak van open standaarden voor de documenthuishouding in de publieke sector. Ook toont hij een aanpak voor de adoptie en het gebruik van open documentstandaarden en geeft aan op welke wijze OpenDoc Society kan faciliteren in de uitvoering van die aanpak.

12:15 - 13:00 uur Lunch Deelnemers die de ochtendsessie hebben gevolgd kunnen tegen geringe vergoeding een lunch gebruiken in de kantine van Zernikeborg.

Programma

13.00 uur

Cees Sterks

Directeur van het Centrum voor Informatie Technologie (CIT) van de Rijksuniversiteit Groningen, Welkom, geeft een overzicht van de middag.

  Rudi Slager Gedeputeerde provincie Groningen. Over het belang van de bijeenkomst en waarom hij graag meewerkte. Verwachting als deelnemer.

  Hans Sleurink Hoofdredacteur en uitgever, biedt een praktijkgerichte introductie op het onderwerp ‘Open standaarden’.

  Frank Heemskerk Staatssecretaris Economische Zaken over de belangrijkste beleidsaspecten van ‘Nederland Open in Verbinding’.

  Joris Gresnigt Adviseur bij het Forum Standaardisatie belicht het ontstaan en het belang van de zo belangrijke Basislijst (pas toe of leg uit-lijst) en de overwegingen die bij de samenstelling ervan een rol spelen.

 14:45 - 15:20 uur Pauze Koffie/thee. Mogelijkheid een demonstratie bij te wonen in het Reality Centre, het 3D-simulatiecentrum van de Rijksuniversiteit Groningen. Of een bezoek aan de informatiestands.

  Gerard van Oortmerssen Directeur ICTRegie en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg. Over de morele en maatschappelijke afwegingen waar beslissers in hun ICT-beleid mee te maken kunnen krijgen.

  Ruediger Glott Onderzoeker bij MERIT, het Maastricht Economic Research Institute on Innovation and Technology. Over de economische dimensie van open ICT, en dan mede geplaatst in een Europees, Nederlands en regionaal perspectief.

  Ineke Schop Programmamanager NOiV, over het praktijkgerichte werk van haar bureau, de missie, de filosofie daarbij, en hoe de deelnemers gebruik van NOiV-diensten kunnen maken.

  Hans Sleurink Slotwoord

 17:00 uur Netwerkborrel Mogelijkheid een demonstratie bij te wonen in het Reality Centre, het 3D-simulatiecentrum van de Rijksuniversiteit Groningen. Of een bezoek aan de informatiestands.
 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Valid XHTML and CSS.