Sprekers

Fabrice Mous  

Fabrice Mous, strategisch adviseur bij IT-dienstverlener Ictivity en daarnaast actief als bestuurslid van OpenDoc Society.
Visie: "De afgelopen vijf jaar zijn open standaarden geëvolueerd van een academisch gespreksonderwerp tot een praktisch vraagstuk: hoe tot succesvolle adoptie en gebruik te komen? In de stappen die daarvoor nodig zijn spelen beslissers een cruciale rol.”

Mijn presentatiecollegemap
Collegemap tekstcollegemap

Rudi Slager  

Rudi Slager, lid Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen met in zijn portefeuille onder andere het interne en externe beleid voor ICT.
Visie: "Wat betreft open standaarden gaat de provincie Groningen een stap verder met de beleidslijn 'Pas toe of leg uit'. Onze hoofdlijn is om altijd open standaarden toe te passen als deze beschikbaar zijn ('pas toe'). Indien dit niet mogelijk is lichten we toe waarom niet ('leg uit') en geven we aan wanneer wel open standaarden zullen worden toegepast ('ambieer')."

Mijn presentatiecollegemap

Hans Sleurink  

Hans Sleurink, hoofdredacteur nieuwsdienst Media Update en auteur van een reeks vakboeken. Zijn vakkennis wordt ook ingezet voor het ontwikkelen van ICT- en mediaprojecten, zoals de Educatieve Kinderstudio, de minor Mediameester en de Tijdgeestmachine.
Visie: “Het wiel werkt prima onder een boerenkar om de oogst binnen te halen en ook onder een kanon om meer doden op het slagveld te veroorzaken. Technologie is nooit waardenvrij. Beslissers dienen zich dat bewust te zijn en telkens te zoeken naar de menselijke waarden die in het geding zijn. Dat lukt niet zonder culturele afwegingen, want cultuur is het levensgebied dat mensen benutten voor het geven van betekenis aan hun daden.”

Mijn presentatiepresentatie
Collegemap tekstpresentatie

Joris Gresnigt  

Joris Gresnigt, adviseur van het Bureau Forum Standaardisatie. Hij is daar (mede)verantwoordelijk voor de selectie van open standaarden en de internationale contacten daarover.
Visie: “Goede publieke dienstverlening kan niet zonder de inzet van ICT. En goede ICT kan niet zonder open standaarden. Er moeten dan wel de goede standaarden worden gekozen. Het Forum Standaardisatie ziet erop toe dat met betrokkenheid van alle stakeholders de juiste keuzes worden gemaakt en dat de gekozen standaarden ook geïmplementeerd worden.”

Mijn presentatiepresentatie

Gerard van Oortmerssen  

Prof. dr. ir. Gerard van Oortmerssen, bijzonder hoogleraar 'Evolutie van het internet' aan de Universiteit van Tilburg. Hij is ook directeur van ICTRegie, het in Den Haag gevestigde onafhankelijke nationale regieorgaan voor ICT-onderzoek en -innovatie.
Visie: "Het onderzoek op het gebied van ICT zal hervormd moeten worden, waarbij de belangrijkste verandering bestaat uit een multidisciplinaire aanpak. Niet-technische, sociaalwetenschappelijke en ethische aspecten zullen een wezenlijk onderdeel van het onderzoek moeten uitmaken en bij het ontwikkelen van nieuwe ICT-systemen is het gewenst dat we de waarden van waaruit we handelen duidelijk maken."

Mijn presentatiepresentatie
Collegemap tekstpresentatie

ruediger glott  

Ruediger Glott, is a social scientist and senior researcher at UNU-Merit, one of the world’s leading research institutions in Open Source Software and Open Standards. He carried out a number of research projects on Open Standards in Dutch and European Government institutions. He is key co-author of the European Commission report "Economic impact of open source software on innovation and the competitiveness of the Information and Communication Technologies (ICT) sector in the EU" (FLOSSIMPACT) and of the ECSS White Paper on Software and Service Architectures, Infrastructures, Engineering (www.ecss.eu).
Vision: “The term Open Standards is ambiguous and allows classifying standards as “open” even if they have anti-competitive effects. The challenge is to define Open Standards in a way that maximises innovation and welfare benefits and at the same time allows all possible competitors equal access to the standard.”

Mijn presentatiepresentatie

Ineke Schop  

Ineke Schop, programmamanager van het rijksprogramma Nederland Open in Verbinding.
Visie: "In het informatietijdperk moet een bestuurder of manager weten hoe hij ICT zó kan inzetten dat zijn strategische bedrijfsdoelen of de maatschappelijke veranderingen die hij nastreeft op de best mogelijke, doelmatige en efficiënte manier gerealiseerd kunnen worden. Naast de goede inzet van personeel en (financiële) middelen, hoort daar inmiddels ICT als "grondstof" bij. Als hij niet zelf de basisuitgangspunten van bijvoorbeeld open standaarden begrijpt, kan iedereen hem van alles en nog wat op de mouw spelden. Daar betaalt hij het gelag voor. Ik kom graag vertellen hoe je dat kunt voorkomen of vaker nog verhelpen."

Mijn presentatiepresentatie

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Valid XHTML and CSS.